Aktualności z życia Klubu Lidera RP

Klub Lidera Rzeczypospolitej wspólnie ze Stowarzyszeniem Nasza Ziemia Sędziszowska zorganizowali Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Łącznie wpłynęło ponad 100 prac dzieci i młodzieży z powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Przepiękne prace zostały wystawione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim, a dla młodych artystów były okazją nie tylko do zaprezentowania swojego talentu, ale również zbliżenia wszystkich do pięknych polskich tradycji świątecznych.#wszystkie

Projekt główny

Spotkanie Klubu Lidera

Podczas ogólnopolskiego spotkania działaczy Klubu Lidera podsumowaliśmy bieżącą działalność oraz wspólnie zastanowiliśmy się nad realizacją działań w kolejnym roku. To był również dobry moment do podsumowania najważniejszych projektów zrealizowanych w 2022 roku.
chevron-down