Aktualności z życia Klubu Lidera RP

Klub Lidera Rzeczypospolitej wspólnie ze Stowarzyszeniem Nasza Ziemia Sędziszowska zorganizowali Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Łącznie wpłynęło ponad 100 prac dzieci i młodzieży z powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Przepiękne prace zostały wystawione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim, a dla młodych artystów były okazją nie tylko do zaprezentowania swojego talentu, ale również zbliżenia wszystkich do pięknych polskich tradycji świątecznych.#wszystkie

Projekt główny

Wpływ młodych wyborców na wynik wyborów 2023

Dwa pierwsze miesiące nowej politycznej rzeczywistości przyniosły nam tyle wrażeń, że można by ocenić ten okres na znacznie dłuższy. Szymon Szurlej odkrywa jak młodzi wyborcy odegrali kluczową rolę w kształtowaniu nowego składu Sejmu, przyczyniając się do zmiany politycznego krajobrazu Polski 🗳️👥
chevron-down