Klub Lidera 
Rzeczypospolitej

Ogólnopolski projekt zrzeszający młodych, którzy chcą działać na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Kim jesteśmy

Tworzymy Społeczność Liderów Rzeczypospolitej.

Klub Lidera Rzeczypospolitej to miejsce aktywizujące do lokalnego działania młodych z całej polski.

Cele klubu

Działamy według ściśle określonych celów

Klub Lidera Rzeczypospolitej ma tworzyć wspólnotę młodych liderów z całej Polski, którzy wspólnie wyznają takie wartości jak:
Patriotyzm
Edukacja
Dobro wspólne

Cele klubu

Działamy według ściśle
określonych celów

Zrzeszanie

liderów

przywódców, którzy pragną mieć realny wpływ na swoje otoczenie

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ

które przyczyniają się aktywizacji lokalnego społeczeństwa

PROMOWANIE WARTOŚCI DOBRA WSPÓLNEGO

i działanie na rzecz społeczeństwa

EDUKACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

młodych ludzi

ŚWIADOME PODNOSZENIE KOMPETENCJI

w oparciu o postawy i zachowania przedsiębiorcz

BUDOWANIE
KAPITAŁU

intelektualnego i kapitału ludzkiego
Chcielibyśmy stworzyć społeczność lokalnych liderów, którzy dzięki społecznej pracy będą mieć wpływ na lokalne środowisko.

Michał Gratkowski

Koordynator projektów

nasze projekty

Inicjujemy działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Główny celem podejmowanych działań w ramach Klubu Lidera Rzeczypospolitej jest zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.

Projekt główny

Spotkanie Klubu Lidera

Podczas ogólnopolskiego spotkania działaczy Klubu Lidera podsumowaliśmy bieżącą działalność oraz wspólnie zastanowiliśmy się nad realizacją działań w kolejnym roku. To był również dobry moment do podsumowania najważniejszych projektów zrealizowanych w 2022 roku.

Projekt Główny

Centrum Analiz Klubu Lidera RP

Centru Analiz Klubu Lidera Rzeczypospolitej to integralna część Klubu Lidera Rzeczypospolitej, które jest analitycznym komponentem organizacji. Centrum jest jedynym w Polsce think-tankiem specjalizującym się polityce młodzieżowej, skupiającym młodych ekspertów.

Skontaktuj się z nami!

Kontakt
chevron-down