o klubie

Budujemy społeczność liderów

Klub Lidera Rzeczypospolitej to miejsce aktywizujące do lokalnego działania młodych z całej polski.

wartości

Wierzymy, że wartości, które wyznajemy umożliwią nam dobre realizowanie działań klubu Lidera Rzeczypospolitej

Patriotyzm
Edukacja
Dobro wspólne
Działalność Klubu Lidera Rzeczypospolitej stała się nieodłącznym elementem funkcjonowania Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Wspólnie z członkami Klubu podejmujemy wiele cennych inicjatyw na rzecz lokalnej społecznośc

Piotr Rydzewski

, Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych

Cele klubu

Działamy według ściśle
określonych celów

Klub Lidera Rzeczypospolitej to miejsce aktywizujące do działania młodych z całej Polski. W ramach realizowane są działania w oparciu o przyjęte wartości.

Zrzeszanie
liderów

przywódców, którzy pragną mieć realny wpływ na swoje otoczenie

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ

które przyczyniają się aktywizacji lokalnego społeczeństwa

PROMOWANIE WARTOŚCI DOBRA WSPÓLNEGO

i działanie na rzecz społeczeństwa

EDUKACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

młodych ludzi

ŚWIADOME PODNOSZENIE KOMPETENCJI

w oparciu o postawy i zachowania przedsiębiorcz

BUDOWANIE
KAPITAŁU

intelektualnego i kapitału ludzkiego

Projekt główny

Wpływ młodych wyborców na wynik wyborów 2023

Dwa pierwsze miesiące nowej politycznej rzeczywistości przyniosły nam tyle wrażeń, że można by ocenić ten okres na znacznie dłuższy. Szymon Szurlej odkrywa jak młodzi wyborcy odegrali kluczową rolę w kształtowaniu nowego składu Sejmu, przyczyniając się do zmiany politycznego krajobrazu Polski 🗳️👥

jesteśmy
dla innych

Dzięki podejmowanym działaniom, członkowie klubu lidera rzeczypospolitej realizują wiele cennych inicjatyw dla swojej lokalnej społeczności m.in. akcje charytatywne, wydarzenia sportowe, konkursy edukacyjne, happeningi i wiele innych.
150
Członków
200
przeprowadzonych inicjatyw
5
Lat Działań

oddziały klubu lidera rp

Skontaktuj się z nami!

Kontakt
chevron-down