Aktualności z życia Klubu Lidera RP

Dziękujemy Tomaszowi Rykaczewskiemu z Klubu Lidera Rzeczypospolitej (oddział pomorski) za zorganizowanie szkolenia "Team Building" które miało na celu zapoznanie się z najnowszymi technikami efektywnej realizacji codziennych zadań, a także uświadomieniu uczestnikom, jakie postawy i zachowania sprzyjają lepszej pracy w grupie. Oczywiście po szkoleniu był czas na chwilę dobrej zabawy, bo przecież to też dobra okazja do budowania zespołu.#wszystkie

Projekt główny

Spotkanie Klubu Lidera

Podczas ogólnopolskiego spotkania działaczy Klubu Lidera podsumowaliśmy bieżącą działalność oraz wspólnie zastanowiliśmy się nad realizacją działań w kolejnym roku. To był również dobry moment do podsumowania najważniejszych projektów zrealizowanych w 2022 roku.
chevron-down