Aktualności z życia Klubu Lidera RP

Klub Lidera Rzeczypospolitej wspólnie z Niepublicznym Przedszkolem im. Świętej Rodziny w Olsztynie zorganizowali Olsztyński Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny pt.: „Święta Rodzina Wokół Nas”. Do Konkursu wpłynęło 45 prac plastycznych od dzieci, które chciały zaprezentować, jak widzą betlejemską szopkę. Bardzo się cieszymy, że również i taka tematyka może okazać się atrakcyjna i zachęcająca dzieci do poświęcenia swojego czasu na przygotowanie prac.#wszystkie

Projekt główny

Spotkanie Klubu Lidera

Podczas ogólnopolskiego spotkania działaczy Klubu Lidera podsumowaliśmy bieżącą działalność oraz wspólnie zastanowiliśmy się nad realizacją działań w kolejnym roku. To był również dobry moment do podsumowania najważniejszych projektów zrealizowanych w 2022 roku.
chevron-down