Szanowni Państwo,mamy przyjemność oddać w Państwa ręce raport pt. „Studium 2020: Polska w obliczu pandemii na wybranych przykładach” będący pracą konkursową na temat ,,Wpływu pandemii COVID-19 na społeczeństwo i gospodarkę oraz praktycznych i teoretycznych aspektów zrównoważonego rozwoju”. Tak skonstruowane przez organizatora zadanie skłoniło nas, autorów opracowania, do bardziej szczegółowej refleksji na temat wpływu pandemii na szeroko rozumiane trendy życia społecznego. Stworzenie całościowego obrazu oddziaływania COVID-19 na poszczególne elementy życia jest zadaniem na kolejne lata dla badaczy z całego świata. Stąd też świadomie podjęliśmy się zawężenia tematu i skupiliśmy na wybranych zagadnieniach.

Raport rozpoczynamy od zagadnień socjologicznych wpływu pandemii bezpośrednio na obywateli. Nakreślenie nastrojów oraz zobrazowanie mozaiki emocji z nią związanych ma fundamentalny charakter dla wszystkich następnych elementów. Następnie dokonaliśmy analizy ekonomiczno-prawnej sytuacji Polski w ostatnich kilku miesiącach. Prowadzenie odpowiedzialnej polityki gospodarczej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego stanowią elementarną część składową zrównoważonego rozwoju każdego państwa. Uznaliśmy zatem za niezbędne dokładniejsze zweryfikowanie trendów z tego zakresu. Kolejnymi częściami naszych rozważań są zagadnienia poświęcone wpływowi zmian wywołanych COVID-19 odpowiednio na: sytuację służby zdrowia, edukację na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym oraz akademickim, a także sport, zarówno w wymiarze „tradycyjnym”, jak i e-sport. Rozdział kończący, mający ze swojego założenia bardziej optymistyczny charakter, dotyczy natomiast sektorów, które mogły zyskać dzięki rozwojowi sytuacji epidemiologicznej na świecie.

Ze względu na wielostronne wykształcenie oraz doświadczenie młodych członków zespołu przygotowującego pracę możemy oddać w Państwa ręce raport zawierający różne spojrzenia i mający charakter wielowymiarowej rzeźby aniżeli płaskiego pejzażu. Wszystkie z niniejszych części mogą również pełnić rolę samodzielnych wprowadzeń do omawianych tematów dla innych badaczy. Stąd też stawiane tezy oraz wyprowadza-ne wnioski i refleksje przeprowadzane są w ramach każdego rozdziału. Oczywiście ze względu na tematykę i koherencję rozważań tematy te wzajemnie się przenikają. Każdy z autorów zawarł swoje przemyślenia w przygotowywanych przez siebie rozdziałach, a ich połączenie, spójne duchem i przyświecającą ideą jak najbardziej obiektywnego badania życia społecznego w czasach pandemii, stworzyło niniejszą pracę.

Całość raportu dostępna: Studium 2020. Polska w obliczu pandemii.