Aktualności z życia Klubu Lidera RP

W poniższym komentarzu Centrum Analiz, Szymon Szurlej zagłębia się w kluczową kwestię struktury budżetu JST, zastanawiając się, czy samorząd powinien dysponować większymi środkami finansowymi. Jaki jest balans między ideą wspólnego dobra, a efektywnym zarządzaniem finansami samorządu?#wszystkie #Finanse #Komentarze #Państwo

Projekt główny

Wpływ młodych wyborców na wynik wyborów 2023

Dwa pierwsze miesiące nowej politycznej rzeczywistości przyniosły nam tyle wrażeń, że można by ocenić ten okres na znacznie dłuższy. Szymon Szurlej odkrywa jak młodzi wyborcy odegrali kluczową rolę w kształtowaniu nowego składu Sejmu, przyczyniając się do zmiany politycznego krajobrazu Polski 🗳️👥
chevron-down