Organizatorzy

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

to grupa młodych ludzi integrująca i angażująca środowisko akademicko-studenckie do działań społecznych. Celem jej powołania jest integracja środowiska studencko-akademickiego i budowania między nimi obszarów współpracy.

Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania.

Fundacja inicjuje zarówno własne działania, jak również włącza się w wydarzenia organizowane przez inne organizacje, zwiększając ich zasięg i zakres oddziaływania. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się m.in. różnego rodzaju akcje happeningowe, gry i akcje miejskie, wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe, wystawy, spotkania dyskusyjne, czy nawet doraźna pomoc polskim kombatantom czy Polakom mieszkającym na wschodzie. Osoby tworzące środowisko Fundacji organizowały dotychczas takie wydarzenia jak: Świąteczna Paczka, lekcje obywatelskie dla młodzieży licealnej.

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych współpracuje z osobami podejmującymi liczne działania społeczne na swoich uczelniach, w środowiskach studenckich czy szkolnych, grupach parafialnych oraz młodzieżowych. Podejmuje wspólne inicjatywy z innymi – samorządami studenckimi, stowarzyszeniami oraz innymi fundacjami – zajmuje się wymianą informacji między nimi, inicjowaniem oraz koordynowaniem wspólnych przedsięwzięć. Członkowie i współpracownicy Fundacji uczestniczą w organizacji wielu dużych wydarzeń studenckich i młodzieżowych odbywających się cyklicznie w całej Polsce.

Zespół Klubu Lidera

Karol Jędruszek

Karol Jędruszek

Koordynator Projektu

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Działacz społeczny, w latach 2016-2017 prezes Stowarzyszenia KoLiber w Rzeszowie. Prelegent w projektach edukacyjnych takich jak: „Być Jak – czyli KoLibrowe spotkanie z historią”, czy „Lekcje Ekonomii dla Młodzieży

Tomasz Skorupski

Tomasz Skorupski

Prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych

Absolwent zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego oraz socjologii na UKSW. Jeszcze podczas studiów odpowiedzialny za wprowadzenie Magazynu Akademickiego „Koncept” na rynek.

Anna Brzozowska

Anna Brzozowska

Kierownik Projektu

Studentka kierunku Gastronomia i Hotelarstwo na SGGW w Warszawie. Podharcmistrzyni ZHR.

Nasze Inicjatywy

Magazyn „Koncept”

Magazyn Akademicki „Koncept” wychodzący od listopada 2012 roku, to jedno z największych pism akademicko – studenckich wydawanych w Polsce.

 

Start Na Rynku Pracy

„Start na rynku pracy” to pierwszy w Polsce projekt badawczy, którego celem jest zdiagnozowanie wyzwań stojących przed studentami i absolwentami w ich przygotowaniach do wchodzenia na rynek pracy.

 

Kongres Liderów RP

Ideą Kongresu Liderów Rzeczypospolitej jest stworzenie ośrodka debaty młodych w zakresie działalności publicznej, zawodowej i społecznej.

 

Liderzy Wspólnoty

Ideą „Liderów Wspólnoty” jest zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym.