Organizatorzy

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

to grupa młodych ludzi integrująca i angażująca środowisko akademicko-studenckie do działań społecznych. Celem jej powołania jest integracja środowiska studencko-akademickiego i budowania między nimi obszarów współpracy.

Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania.

Fundacja inicjuje zarówno własne działania, jak również włącza się w wydarzenia organizowane przez inne organizacje, zwiększając ich zasięg i zakres oddziaływania. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się m.in. różnego rodzaju akcje happeningowe, gry i akcje miejskie, wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe, wystawy, spotkania dyskusyjne, czy nawet doraźna pomoc polskim kombatantom czy Polakom mieszkającym na wschodzie. Osoby tworzące środowisko Fundacji organizowały dotychczas takie wydarzenia jak: Świąteczna Paczka, lekcje obywatelskie dla młodzieży licealnej.

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych współpracuje z osobami podejmującymi liczne działania społeczne na swoich uczelniach, w środowiskach studenckich czy szkolnych, grupach parafialnych oraz młodzieżowych. Podejmuje wspólne inicjatywy z innymi – samorządami studenckimi, stowarzyszeniami oraz innymi fundacjami – zajmuje się wymianą informacji między nimi, inicjowaniem oraz koordynowaniem wspólnych przedsięwzięć. Członkowie i współpracownicy Fundacji uczestniczą w organizacji wielu dużych wydarzeń studenckich i młodzieżowych odbywających się cyklicznie w całej Polsce.

Zespół Klubu Lidera

Karol Jędruszek

Karol Jędruszek

Kierownik Projektu

Student SGH, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Działacz społeczny, w przeszłości prezes Stowarzyszenia KoLiber w Rzeszowie. Prelegent w projektach edukacyjnych: “Być Jak – czyli KoLibrowe spotkanie z historią”, “Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”, “Lekcje Ekonomii dla Młodzieży”, “Ambasada Ekonomiczna”, twórca projektów edukacyjny #TydzieńDlaWyklętych, #CzasNaWiedzę. Autor raportów, analiz i artykułów naukowych z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i esportu.

Piotr Rydzewski

Piotr Rydzewski

Prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych

Prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Student Uniwersytetu w Białymstoku, od 6 lat instruktor ZHR w stopniu podharcmistrza, komendant Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy im. Św. Michała Archanioła. Społecznik, pomysłodawca i koordynator wielu młodzieżowych projektów. Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem – koordynator Zespołu ds. Polityki Informacyjnej i Komunikacji oraz Zespołu Doraźnego ds. Wspierania Systemu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży.

Michał Gratkowski

Michał Gratkowski

Koordynator projektu

Student Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego Od kilku lat aktywnie działa aktywnie społecznie m.in. w Radzie Sołeckiej wsi Olchowa, Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, pełniąc funkcję koordynatora projektu, w Kole Naukowym Administratywistów UR sprawując funkcje Prezesa Zarządu, jest podkarpackim koordynatorem Klubu Lidera Rzeczypospolitej. Stypendysta Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za osiągnięcia naukowe. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim oraz Starostwie Powiatowym w Ropczycach.

Nasze Inicjatywy

Magazyn „Koncept”

Magazyn Akademicki „Koncept” wychodzący od listopada 2012 roku, to jedno z największych pism akademicko – studenckich wydawanych w Polsce.

 

Akademia Liderów Rzeczypospolitej

Akademia Liderów Rzeczypospolitej jest projektem szkoleniowym skierowanym do środowiska akademickiego, mającym na celu odkrywanie i wzmacnianie kompetencji młodych liderów.

 

Kolegium Legislacji

To tygodniowe spotkanie edukacyjne umożliwiające udział w serii wykładów i warsztatów poświęconym zagadnieniom prawnym i społecznym prowadzonym przez grupę wyspecjalizowanych prawników, polityków, urzędników i inne osoby pełniące istotne funkcje w aparacie państwowym RP.

 

To Się Nadaje

#ToSięNadaje, czyli jedyne miejsce w sieci, które nadaje się dla studentów, i nie tylko. Jeśli chcesz posłuchać rozmów z ludźmi, którzy wiedzą jak osiągnąć sukces, rozwijać siebie, ale i swoje projekty, wpadnij do nas, obiecujemy, że zostaniesz na dłużej-WCIĄGAMY!