Aktualności z życia Klubu Lidera RP

Młodzieżowy Marsz Niepodległości w Suwałkach, był okazją do godnego uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także walki młodzieży o wolną Ojczyznę w latach 80. XX wieku. Można więc uznać te działania za proces kontynuacji obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę. Co ważne, odpowiada za to młode pokolenie, które aktywnie w sposób organizacyjny włączyło się w logistykę wydarzenia oraz w jego promocję wśród rówieśników. Dzięki temu wydarzenie cieszy się od wielu lat dużym zainteresowaniem Suwalczan, w tym w szczególności młodego pokolenia mieszkańców Suwalszczyzny. Był to swojego rodzaju spacer tematyczny po ważnych miejscach w stolicy Suwalszczyzny z punktu widzenia odzyskania niepodległości, takich jak Dąb Wolności czy Pomnik Powstańców Styczniowych oraz kwatera żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej. Marsz jest organizowany od 15 lat jako kontynuacja wydarzeń z lat 80 XX wieku, kiedy to w czasie stanu wojennego młodzi mieszkańcy Suwałk spotykali się, aby zaprotestować przeciwko komunistycznej represyjnej władzy. Marsz był swego rodzaju manifestem patriotyzmu i radości z odzyskania niepodległości przez młode pokolenie. W wydarzeniu wzięło udział 500 osób.

#wszystkie

Projekt główny

Wpływ młodych wyborców na wynik wyborów 2023

Dwa pierwsze miesiące nowej politycznej rzeczywistości przyniosły nam tyle wrażeń, że można by ocenić ten okres na znacznie dłuższy. Szymon Szurlej odkrywa jak młodzi wyborcy odegrali kluczową rolę w kształtowaniu nowego składu Sejmu, przyczyniając się do zmiany politycznego krajobrazu Polski 🗳️👥
chevron-down