Aktualności z życia Klubu Lidera RP

W ramach akcji lokalnej Klubu Lidera odbyły się dwa spotkania dla dzieci i młodzieży w Kadzidle. Spotkania miały charakter muzyczny, a na pierwszym z nich tematem przewodnim były pieśni patriotyczne i niepodległościowe. Aby znajomość tych pieśni nie zaginęła w naszym narodzie, warto śpiewać i utrwalać teksty już od najmłodszych lat. Tak też się działo!#wszystkie

Projekt główny

Wpływ młodych wyborców na wynik wyborów 2023

Dwa pierwsze miesiące nowej politycznej rzeczywistości przyniosły nam tyle wrażeń, że można by ocenić ten okres na znacznie dłuższy. Szymon Szurlej odkrywa jak młodzi wyborcy odegrali kluczową rolę w kształtowaniu nowego składu Sejmu, przyczyniając się do zmiany politycznego krajobrazu Polski 🗳️👥
chevron-down