15 i 16 sierpnia oddział Mazowiecki zorganizował warsztaty tkania gobelinu wraz ze Wspólnotą Twórców Chrześcijańskich Vera Icon Warszawa. We wspólnym tkaniu wzięło udział około 50 osób w różnym wieku i z różnych środowisk. Wspólnie wykonane dzieło jest symbolem jedności międzypokoleniowej i międzykulturowej.

Wykonując dekoracje, uczestnicy warsztatów włączyli się w proces wytwarzania tkaniny z wizerunkiem św. Jacka Odrowąża, poznając jego misyjną działalność na terenie całej Europy, dzięki której zdobył przydomek Misjonarza Europy, lub Misjonarza Ludów Słowiańskich. Ta szczególna postać w sposób charakterystyczny zwraca uwagę w stronę myśli iż nie należy stawiać sztucznych granic między ludźmi, a prawdziwa siła i pokój bierze się z jedności i wspólnych wartości.

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020