Oddział Mazowiecki Klubu Lidera w związku z 100 rocznicą tryumfu w Bitwie Warszawskiej wydał film, w którym przybliża historię walk pod Borkowem, nieznanych szerzej, a mających ogromne znaczenie. Całość filmu dostępna pod linkiem: