W ramach szkolenia przyszli studenci zapoznali się z poniższymi kwestiami:

Jak znaleźć pierwszą pracę?
Jak wartościowo spędzać czas wolny w Krakowie?
Czym są organizacje studenckie i czy warto do nich dołączyć?
W jaki sposób zarządzać swoim budżetem?

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020