Celem warsztatów było przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej przedsiębiorczości, rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz dalszego jej prowadzenia. Poruszona została także tematyka związana z wpływem podatków na prowadzenie firmy oraz przedstawione potencjalne wektory współpracy na linii przedsiębiorca – samorząd.

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020