Kurs składał się z czterech godzin szkoleniowych. Uczestnik otrzyma:

👉 podręcznik z konkretnymi ćwiczeniami (pdf) oraz dwie prezentacje multimedialne ułatwiające naukę prawidłowej emisji głosu.
👉 imienny certyfikat ukończenia kursu prawidłowej emisji głosu.
👉 zestaw do ćwiczeń techniką Lax Vox

Kurs nastawiony jest na zdobycie wiedzy na temat swojego głosu i możliwości głosowych. „Nielubienie” głosu , najczęściej związane jest z jego nieświadomością. Celem kursu było zdobycie przez uczestnika wiedzy na temat tego, o co może wzbogacić swój głos i mowę. Pod okiem trenera uczestnicy poznali zasady prawidłowej emisji głosu, które stanowią fundament dobrego brzmienia głosu. Dzięki zdobytej wiedzy, każdy z uczestników będzie miał możliwość podjęcia indywidualnej pracy nad emisją swojego głosu. Dzięki zajęciom w grupie, każdy z uczestników mógł uczestniczyć w dyskusji na temat głosu i otrzymać informację zwrotną od innych. Taka możliwość wspiera zdobycie pewności i odwagi w mówieniu! Każdy w swoim głosie ma to coś! Pozwól, że pomogę Ci to odnaleźć i polubić 😊 Naszym celem jest Twoja swoboda mówienia!

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020