Aktualności z życia Klubu Lidera RP

Za nami pierwsze spotkanie Klubokawiarni Klubu Lidera - nowego formatu spotkań naszej organizacji. Oprócz okazji do spotkania, rozmów, planowania i wymiany doświadczeń, mieliśmy także możliwość zdobycia nietuzinkowej wiedzy. Wzięliśmy również udział w warsztatach wewnętrznych dotyczących organizacji działań klubu na najbliższy rok. Pierwsze spotkanie ubogaciliśmy warsztatami ze sztuki parzenia kawy.#wszystkie

Projekt główny

Wpływ młodych wyborców na wynik wyborów 2023

Dwa pierwsze miesiące nowej politycznej rzeczywistości przyniosły nam tyle wrażeń, że można by ocenić ten okres na znacznie dłuższy. Szymon Szurlej odkrywa jak młodzi wyborcy odegrali kluczową rolę w kształtowaniu nowego składu Sejmu, przyczyniając się do zmiany politycznego krajobrazu Polski 🗳️👥
chevron-down