Aktualności z życia Klubu Lidera RP

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją Centrum Analiz Klubu Lidera Rzeczypospolitej pt. "Harcerstwo w Polsce" prezentującej m.in. zarys historyczny ruchu harcerskiego oraz instrumenty wsparcia mające na celu rozwój organizacji harcerskich.#wszystkie #Raporty

Projekt główny

Spotkanie Klubu Lidera

Podczas ogólnopolskiego spotkania działaczy Klubu Lidera podsumowaliśmy bieżącą działalność oraz wspólnie zastanowiliśmy się nad realizacją działań w kolejnym roku. To był również dobry moment do podsumowania najważniejszych projektów zrealizowanych w 2022 roku.
chevron-down