Aktualności z życia Klubu Lidera RP

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacji Pawła Banduły "Gwarancje dla młodzieży" w której opisuje sztandarowy projekt UE skierowany do grupy NEET, czyli obejmującą młodzież pozostającą poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych, którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu.#wszystkie #Raporty

Projekt główny

Spotkanie Klubu Lidera

Podczas ogólnopolskiego spotkania działaczy Klubu Lidera podsumowaliśmy bieżącą działalność oraz wspólnie zastanowiliśmy się nad realizacją działań w kolejnym roku. To był również dobry moment do podsumowania najważniejszych projektów zrealizowanych w 2022 roku.
chevron-down