Aktualności z życia Klubu Lidera RP

Rola Ochotniczych Hufców Pracy w kreowaniu aktywizacji młodzieży jest niezwykle ważna. Dzięki publikacji autorstwa Pawła Banduły możecie się Państwo dowiedzieć jakiego typu są to projekty oraz w jaki sposób są realizowane.#wszystkie #Raporty

Projekt główny

Spotkanie Klubu Lidera

Podczas ogólnopolskiego spotkania działaczy Klubu Lidera podsumowaliśmy bieżącą działalność oraz wspólnie zastanowiliśmy się nad realizacją działań w kolejnym roku. To był również dobry moment do podsumowania najważniejszych projektów zrealizowanych w 2022 roku.
chevron-down