Okres studiów to więcej niż zdobywanie wiedzy – to czas intensywnego rozwoju, eksperymentów i nauki na popełnianych błędach. Raport Kingi Iwaszkiewicz i Piotra Mazura skupia się na łączeniu sportu ze studiowaniem, eksplorując różnorodne możliwości aktywności studenckiej, od organizacji po uczestnictwo w Akademickim Związku Sportowym. Odkryj, jak ta harmonijna równowaga wpływa na rozwój umiejętności społecznych, pasje i integrację studencką.Zapraszamy do lektury raportu analizującego wyzwania rynku pracy dla młodych profesjonalistów. Autorzy analizują, jak zmieniająca się struktura i oczekiwania wpływają na ścieżki zawodowe młodych ludzi. To spojrzenie na teraźniejszość i przyszłość rynku pracy!


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją Centrum Analiz Klubu Lidera Rzeczypospolitej pt. "Harcerstwo w Polsce" prezentującej m.in. zarys historyczny ruchu harcerskiego oraz instrumenty wsparcia mające na celu rozwój organizacji harcerskich.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacji Pawła Banduły "Gwarancje dla młodzieży" w której opisuje sztandarowy projekt UE skierowany do grupy NEET, czyli obejmującą młodzież pozostającą poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych, którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu.Rola Ochotniczych Hufców Pracy w kreowaniu aktywizacji młodzieży jest niezwykle ważna. Dzięki publikacji autorstwa Pawła Banduły możecie się Państwo dowiedzieć jakiego typu są to projekty oraz w jaki sposób są realizowane.Zapraszamy do zapoznania się z publikacją prezentującą najważniejsze aspekty dotyczące sytuacji w Polsce po wybuchu wojny na Ukrainie. W publikacji zapoznacie się Państwo z tematami z zakresu wprowadzanych ustaw, wsparcia, jakie zostało okazane narodowi ukraińskiemu, sytuacji rynku mieszkaniowego oraz wsparciu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Centrum Analiz Klubu Lidera Rzeczypospolitej pt. " Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach".

W raporcie przedstawiono funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Chinach, Francji (Tomasz Bojanowski), Izraelu, Włoszech (Konrad Serafin), Niemczech (Tomasz Rykaczewski), Szwecji, Norwegii, Danii (Maja Polak) oraz Wielkiej Brytanii (Michał Gratkowski).

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #NOWEFIO Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Pełna wersja raportu „Zbiór porad dotyczących samorządów gminnych” jest już dostępnaPełna wersja raportu „Analiza Polityk Młodzieżowych na przykładzie wybranych krajów UE” jest już dostępna!Pełna wersja raportu „Studium 2020. Polska w obliczu pandemii na wybranych przykładach” jest już dostępna.chevron-down