W poniższym komentarzu Centrum Analiz, Szymon Szurlej zagłębia się w kluczową kwestię struktury budżetu JST, zastanawiając się, czy samorząd powinien dysponować większymi środkami finansowymi. Jaki jest balans między ideą wspólnego dobra, a efektywnym zarządzaniem finansami samorządu?Komentarz Przemysława Kocha analizuje ekonomiczną sytuację młodych Polaków, zwracając uwagę na wynagrodzenia, bezrobocie, mieszkania i oszczędności. Pytanie brzmi, czy młodzi mają realne szanse na rozwój i samorealizację w Polsce?chevron-down