Pod koniec października Śląski oddział Klubu Lidera Rzeczypospolitej zorganizował konferencję “Architektura Śląska”. W trakcie konferencji odbyły się 3 panele:

-Śląsk Wczoraj

-Śląsk Dziś

-Śląsk Jutro

Na konferencji zgromadzili się przedstawiciele władzy samorządowej, lokalni działacze społeczni, a także mieszkańcy Śląska.

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020