Aktualności z życia Klubu Lidera RP

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych wraz z Klubem Lidera Rzeczypospolitej o. mazowiecki, serdecznie zaprasza dzieci oraz młodzież ze szkół podstawowych, oraz ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym upamiętniającym 78. rocznicę Powstania Warszawskiego.


Uczestnicy konkursu:

Udział w konkursie może wziąć osoba, która uczęszcza do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej zlokalizowanej na terenie województwa mazowieckiego.

Kategorie konkursowe:

 • kategoria plastyczna - uczestnik wykonuje pracę plastyczną w formacie A4 w dowolnej technice (np. kredek, pasteli, farb plakatowych, długopisów, ołówków, akwareli, węgla) o tematyce związanej z wydarzeniami Powstania Warszawskiego.
 • kategoria graficzna - uczestnik ma za zadanie stworzyć grafikę komputerową o tematyce związanej z wydarzeniami Powstania Warszawskiego.

Kategorie wiekowe:

 • kategoria I: uczniowie szkół podstawowych klas 1-3
 • kategoria II: uczniowie szkół podstawowych klas 4-8
 • kategoria III: uczniowie szkół ponadpodstawowych

Praca plastyczna:

 • format pracy plastycznej: A4
 • przygotowaną pracę plastyczną należy przesłać na adres Biura Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych (ul. Rakowiecka 1/3 lok. 7; 02-517 Warszawa)
 • każda praca musi zawierać na odwrocie: imię, nazwisko oraz nazwę szkoły
 • do każdej pracy plastycznej musi być dołączony odpowiedni formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 (dla osób pełnoletnich) lub załącznik nr 2 (dla osób niepełnoletnich) do Regulaminu

Praca graficzna:

 • format pracy graficznej: PNG, PDF
 • praca graficzna musi zostać przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy Klubu Lidera Rzeczypospolitej o. mazowiecki (mazowieckie@klubliderarp.pl)
 • do każdej pracy graficznej musi być dołączony zeskanowany i podpisany odpowiedni formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 (dla osób pełnoletnich) lub załącznik nr 2 (dla osób niepełnoletnich) do Regulaminu

Harmonogram konkursu:

 • ogłoszenie konkursu – 1 września 2022 r.
 • nadsyłanie prac konkursowych do Organizatora – od 1 września do 9 października 2022 r.
 • ocena przesłanych prac – od 10 do 16 października 2022 r.
 • ogłoszenie wyników konkursu – 17 października 2022 r.

Kontakt z Organizatorem:

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Organizatorem za pośrednictwem maila: mazowieckie@klubliderarp.pl.


Dokumenty do pobrania:


#wszystkie

Projekt główny

pułapka tajwanu

W czasach, w których żyjemy pojawia się na horyzoncie widmo kilku konfliktów. A najpoważniejszym z nich może okazać się konflikt o Tajwan. Serdecznie zapraszamy do lektury komentarza Łukasza Kozłowskiego, który pochyla się nad tematyką geopolityczną związaną z Tajwanem.
chevron-down