Aktualności z życia Klubu Lidera RP

Konkurs plastyczny został zorganizowany dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie przez członków Klubu Lidera Rzeczypospolitej oddziału małopolskiego. Celem konkursu było uczczenie 500-lecia Dzwonu Zygmunta z wawelskiej katedry. Ponadto dzieci uczestniczyły w historycznej prelekcji dot. historii tegoż dzwonu, historii Krakowa oraz Polski. Wydarzenie mające różne formy zaangażowania: prace plastyczne, udział w prelekcjach historycznych oraz zwiedzanie Katedry Wawelskiej przybliży dzieci do  poznawania historii naszego kraju.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Współorganizatorzy konkursu: Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, Klub Lidera Rzeczypospolitej, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie.

Partnerem wydarzenia jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

#wszystkie

Projekt główny

Wpływ młodych wyborców na wynik wyborów 2023

Dwa pierwsze miesiące nowej politycznej rzeczywistości przyniosły nam tyle wrażeń, że można by ocenić ten okres na znacznie dłuższy. Szymon Szurlej odkrywa jak młodzi wyborcy odegrali kluczową rolę w kształtowaniu nowego składu Sejmu, przyczyniając się do zmiany politycznego krajobrazu Polski 🗳️👥
chevron-down